Hình ảnh trước sau

NÂNG CHÂN MÀY GIÁ BAO NHIÊU

Hình ảnh nâng cung mày tại bệnh viện thẩm mỹ Á Âu 2016

Sau đây là một số hình ảnh khách hàng thực hiện nâng cung mày / chân mày tai bệnh viện thẩm mỹ Á Âu. Hiệu quả mang lai được chứng minh qua các hình ảnh trước và sau